15%

na iznos veći od 4 800 dinara

30%

na iznos veći od 12 000 dinara

DETALJNIJE