EKSKLUZIVNO U SRBIJI

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja energetixbalkan web stranice

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice  predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba reči „mi“, „nas“ i „naši“odnosi se na privredno društvo Nobnek d.o.o. Beograd – Zemun, matični broj 20924110, PIB 108054969.

 Pojam “korisnik” I „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.

Pojam „Korišćenje“ znači sve operacije koje vrši korisnik nakon pristupanja ovom web sajtu, uključujući jednostavan pregled, bez obzira na sredstvo pristupa (npr. kompjuter, tablet ili pametni telefon), tip konekcije (privatna konekcija, konekcija trećeg lica ili javni wi-fi) i mesto konekcije.

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati ovoj web stranici podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na ovoj web stranici.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Mi ne garantujemo da će pristup web sajtu biti kontinuiran, neometan ili bez greške. Može biti planiranih ili neplaniranih perioda u kojima određene funkcionalnosti, delovi ili sadržaj web sajta nisu dostupni ili su izmenjeni, suspendovani ili povučeni, po Našem isključivom nahođenju, bez obaveze obaveštavanja. Mi nećemo biti odgovorni prema Vama ili bilo kom trećem licu za bilo koju posledicu nedostupnosti, izmene, suspenzije ili povlačenja web sajta, ili bilo koje funkcionalnosti, dela ili sadržaja na internet sajtu.

 

Garancije i odricanja od odgovornosti

 

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

 

Isključenje odgovornosti

 

Iako se trudimo da sve informacije sadržane na web sajtu (osim sadržaja koji generiše Korisnik) budu tačne, potpune i precizne, ne dajemo garancije da je to zaista i slučaj. Mi ne garantujemo tačnost, kompletnost, pouzdanost, kvalitet ili originalnost bilo kog sadržaja na web sajtu, te se isključuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koja Naša odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koji nastanu kao rezultat Vašeg ili nečijeg drugog korišćenja web sajta ili oslanjanja na bilo koji njegov sadržaj.

 

Mi možemo s vremena na vreme promeniti format i sadržaj web sajta. Vi ste saglasni da koristite Internet Sajt „u viđenom stanju“ i „kako je dostupan“ na Vaš sopstveni rizik.

Mi ne garantujemo da su sadržaji na Internet Sajtu bez virusa, trojanaca, računarskih crva, logičkih bombi i softvera ili tehnološki štetnog materijala. Vi ste odgovorni da obezbedite odgovarajuće mere sigurnosti (uključujući anti-virus softver i drugu bezbednosnu meru) kako bi zadovoljili Vaše konkretne zahteve u pogledu bezbednosti i pouzdanosti sadržaja.

 

Nedozvoljeno ponašanje na web sajtu


Vi se obavezujete da korisite web Sajt i sve što je dostupno na web sajtu ili putem web sajta isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i u skladu sa primenljivim zakonima i propisima, na odgovoran način i bez nanošenja štete Našem poslovnom ugledu, poslovnom ugledu sa nama povezanih pravnih lica i trećim licima.

Naročito se obavezujete da:

  • ne preuzimate, čuvate ili koristite bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima i podleže pravima intelektualne svojine ili pravima zaštite podataka o ličnosti;
  • ne sakupljate i skladištite sadržaj web sajta na nekom serveru ili drugom umreženom uređaju za skladištenje ili stvarate elektronsku bazu podataka tako što ćete sistematski preuzimati i skladištiti sadržinu web sajta;
  • ne brišete ili menjate bilo koji sadržaj na web sajtu ili pokušavate da zaobiđete bezbednost, ili ometate funkcionisanje web sajta ili servera na kojima se čuva;
  • ne unosite na web sajt viruse, trojance, računarske crve, logičke bombe ili bilo koji drugi softvera ili tehnološki štetan materijala.
  • neovlašćeno ne pristupate web sajtu, serveru na kom se nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa web sajtom, odnosno napadate web sajt putem bilo koje aktivnosti koja za cilj ima onemogućavanje ili otežavanje rada web sajta.
  • ne kreirate linkove ka web sajtu sa bilo koje druge internet lokacije bez Naše prethodne pisane saglasnosti, s tim da možete objaviti link ka Internet Sajtu na internet sajtu kojim Vi upravljate, pod uslovom da link nije obmanjujući i da Vi tačno navedete njegovu destinaciju i činjenicu da Mi nismo odobrili ili podržali taj link, Vaš internet sajt ili proizvode i usluge koje Vi nudite, i to tako da linkujete početnu stranicu našeg Internet Sajta (ne i da je frame-ujete ili kopirate) i pod uslovom da internet sajt povezan tim linkom ne sadrži nikakve nezakonite, preteće, uvredljive, klevetničke, pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili nasilne sadržaje, ili sadržaje koji mogu povrediti prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica;
  • ne skladištite, distribuirate ili objavljujete bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, rasistički, revizionistički, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu ljudskih prava trećih lica, naročito prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica;
  • ne kreirate lažne ili obmanjujuće porudžbine, a ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.

Svako pravo koje Vam je odobreno u skladu sa ovim Opštim uslovima prestaće da važi u slučaju da se prekršite bio koju od ovih odredbi.


Sajt www.energetixbalkan.com je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

 

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmene ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.