Vazduh je uslov života živog sveta na planeti.

Njegova osnovna funkcija je biološka - obezbeđuje život, jer sadrži kiseonik koji je neophodan za disanje, ugljendioksid neophodan za fotosintezu i azot neophodan za sintezu biljnih belančevina.

Svojom aktivnošću čovek danas svesno ili nesvesno sve više zagađuje vazduh. Vazduh se smatra zagađenim ako sadrži materije iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija, koje su štetne za zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

Nivo otrovnih supstanci u vazduhu u zatvorenom prostoru je 40 do 100% veći nego u spoljašnjoj sredini. Glavni razlozi za to su: kućna prašina, alergeni, otrovna isparenja od deterdženata i hemikalija, dim od cigareta i neprijatni mirisi.

Svi ovi zagađivači su uzrok sve većeg broja oboljenja organa za disanje, srca i krvnih sudova.

S druge strane, štetne materije iz vazduha mogu zagaditi i čovekovu hranu. Zbog toga je briga o kvalitetu vazduha jedan od najvažnijih zadataka savremenog čoveka.

Pored akcija na globalnom nivou, svaka osoba sebi i svojoj porodici može u sopstvenom domu stvoriti oazu zdravog i čistog vazduha uz pomoć inovativnog prečišćivača vazduha Nobel-Ambilife.

Prečišćivač vazduha Nobel-Ambilife je bešuman, lako prenosiv, efikasan i siguran način da učinite zdravim bilo koji deo svog životnog i radnog prostora. Zahvaljujući molekulima vodonik-peroksida, poznatog po antiseptičkim svojstvima, uništavaju se bakterije, virusi, pa čak i za čoveka najopasniji mikrobi: escherichia coli i staphylococcus aureus.

Ono što prečišćivač vazduha za kućnu upotrebu Nobel-Ambilife izdvaja od svih drugih je fotokatalitičko dejstvo titanijum-dioksida koje razgrađuje štetne komponente iz vazduha

Prečišćavanje vazduha se odvija u dve etape:

a) prva etapa je mehaničko prečišćavanje, putem koje se neutrališu čvrste čestice prašine, polena i krzna (životinjske dlake);

b) druga etapa je fotokataliza, gde vazduh, prečišćen od čestica prašine, polena i krzna, prolazi kroz fotokatalitički filter. Pod dejstvom UV zračenja dolazi do fotokatalitičke oksidacije, kojom se uništavaju patogeni mikroorganizami i organski gasoviti zagađivači iz vazduha.

Oslobodite svoj životni prostor duvanskog dima, neprijatnih mirisa, štetnih materija, otrovnih organskih jedinjenja i alergena.

Dišite zdravo - živite zdravo.