Zatvoreni prostori imaju vazduh koji je nekoliko puta zagađeniji, a u nekim situacijama može biti i sto puta zagađeniji!

Čak i dok šetamo, izloženi smo zagađivačima vazduha kao što je polen, prašina i opasnih gasova iz industrije i transporta. To ipak ne znači da su ljudi imuni na loš sastav vazduha kada se ponovno nađemo u zatvorenim prostorijama.

Istraživanje Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Američkih Država pokazuje da bi u nekim slučajevima vazduh u zatvorenim prostorima mogao imati nekoliko puta veću koncentraciju zagađenja od spoljnog vazduha.

Verovatnost da će loš kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru ugroziti vaše zdravlje uvelike se razlikuje od situacije do situacije. Ono što neke ljude iritira, drugima može biti potpuno neprimetno. Zagađeni vazduh ima uticaja na opšte zdravstveno stanje u kratkom i dužem vremenskom periodu.

Najtipičniji znakovi kratkotrajne izloženosti lošoj kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru mogu se usporediti sa simptomima prehlade:

 • curenje nosa,
 • kašalj,
 • glavobolje,
 • vrtoglavica,
 • slabost,
 • suzne oči, itd.

Ozbiljniji problemi, mogu nastati zbog duže izloženosti lošem kvalitetu vazduha, kao što su:

bolesti pluća, bolesti srca, rak…

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, loš kvalitet vazduha u domovima odgovorna je za 3,7 miliona preuranjenih smrti.


Kako poboljšati kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru?

 • Redovnim provetravanjem ili prečišćivačima vazduha.

Vrlo je važno redovno provetravati prostoriju u kojoj boravite. Ovo je posebno važno kod kuvanja, rukovanja bojama i lakovima i drugih aktivnosti koje stvaraju zagađenja. Osim ugradnje ventilacijskog sastava, najbolje je otvoriti prozore i vrata radi provetravanja kada vremenske prilike dopuštaju.

 • Drugi način je prečišćivač vazduha.

U današnje vreme postoji mnogo različitih prečišćivača vazduha, ali jedini koji ozbiljno rade svoj posao su fotokatalitički prečišćivači vazduha koji su jedini koji neutrališu, prečišćavaju i dezinfikuje vazduh.

Napredna tehnologija prečišćava vazduha u 2 etape:

 • prva je mehaničko prečišćavanje (čvrste čestice prašine, polena i životinjske dlake);
 • druga je fotokataliza, gde vazduh, prolazi kroz fotokatalitički filter. Pod dejstvom UV zračenja dolazi do fotokatalitičke oksidacije, kojom se uništavaju patogeni mikroorganizami i organski gasoviti zagađivači iz vazduha (neprijatni mirisi, duvanski dim, gar, čađ, smog, štetne otrovne materije: ugljen-monoksid, metanol, amonijak, azotni oksidi, vodonik-sulfid, fenol, izduvni gasovi, otrovna organska jedinjenja: hlor, estri, isparenja kućne hemije).

Veoma je važno to što fotokataliza uništava bakterije i virusi, pa čak i za čoveka najopasnije mikrobe: escherichia coli i staphylococcus aureus.


Preporuke za ponašanje u periodima povećanog zagađenja vazduha:

 • Smanjite i držite fizičku aktivnost na niskom nivou.
 • Izbegavajte aktivnosti na otvorenom koje izazivaju brzo i duboko disanje. Idite u šetnju umesto da trčite ili radite u zatvorenom prostoru.
 • Izbegavajte prometne puteve i puteve sa visokom koncentracijom čestica koje se mogu udisati zbog zagađenja od transporta (automobili, kamioni itd.).
 • Ostanite u zatvorenom prostoru sa čistim vazduhom što je više moguće. Dobar izbor je da to bude soba bez grejača na fosilna goriva il isa prečišćivačem vazduha. Ako soba ima prozor koji gleda na ulicu, treba ga držati zatvorenom.
 • Koristite sistem za klimatizaciju ili grejanje sa odgovarajućim filterima ili dizajniran da spreči spoljašnji vazduh iz životnih prostorija.. Redovno održavajte i čistite vazdušni filter za poboljšanje protoka vazduha u skučenim prostorima. Prečistači vazduha mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.
 • Smanjite zagađenje vazduha u svom domu tako što nećete pušiti u prostoriji u kojoj boravite.

Mere predostrožnosti za održavanje čistoće u skučenim prostorima.

Čišćenjem se istiskuju čestice koje se već nalaze u prostoriji, pa se preporučuje upotreba uredjaja sa filterom koji zadržava visok procenat čestica (kao što je fotokatalitički prečišćivač ili HEPA filter). Prilikom čišćenja treba dati prednost mokrom čišćenju jer pomaže u smanjenju prašine.

Planirajte aktivnosti bolje kada se kvalitet vazduha poboljša, prateći preporuke Agencije za zaštitu životne sredine i vremenske prognoze.