EKSKLUZIVNO U SRBIJI

ZABORAVITE NA BOLOVE U KOLENIMA

ZABORAVITE NA BOLOVE U KOLENIMA

Koleno je složen zglob sa mnogo komponenti, što ga čini ranjivim na razne povrede. Neke od najčešćih povreda kolena uključuju uganuće, kidanje ligamenata, prelome i dislokacijeDrugi problem je sama čašica kolena - bolni sindrom, razmekšanje čašice ili iščašenje. I pored svih nabrojanih stanja priča se ovde ne završava jer njome nisu obuhvaćene degenerativne promene poput gonartroze i osteoartritisa, koje su kod muškaraca češće pre 50 godine dok su kod žena zastupljene nakon 50-te godine zbog manjka estrogena. Ovakve promene ne smeju se zanemariti jer degenerativne promene prvo zahvataju hrskavicu,a vremenom i koštano i okolno meko tkivo što može znatno narušiti svakodnevno funkcionisanje, ograničiti pokrete u zglobu kolena i ozbiljno narušiti kvalitet života.

Mnoge povrede kolena mogu se uspešno lečiti jednostavnim merama, kao što su vežbe učvršćivanja i rehabilitacija. Druge povrede mogu zahtevati operaciju. I u jednom i u drugom slučaju vežbe i pomoćna terapija nakon završetka rehabilitacije mogu mnogo pomoći u poboljšanju kvaliteta života.

Da li Vam je poznato da BANDAŽER ZA KOLENO SA MAGNETIMA može da Vam olakša dnevne aktivnosti, umanji bol i poveća obim pokreta u kolenu?

Bandažer za koleno sa magnetima, razvijen je u Nemačkoj u saradnji sa specijalistima ortopedije i fizikalne medicine koji su na osnovu dugogodišnjeg iskustva i prakse pronašli način da pomognu svojim pacijentima koristeći znanja iz komplementarne medicine. 11 neodimijumskih magneta unutar pojasa, postavljeno je na najvažnijim tačkama mišića i ligamenata nogu, fleksibilne spiralne opruge bandažera sa strane pružaju još veću stabilnost i podršku, dok mekani gel prsten obuhvata čašicu kolena pružajući joj zaštitu od iščašenja.

Za mnoge je terapija statičkim magnetima nepoznanica pa otuda i nepoverenje kada je ovaj vid terapije u pitanju. Ipak u svetu se dugi niz godina ova terapija primenjuje paralelno sa klasičnom medicinom i dosadašnji rezultati objavljeni u renomiranim časopisima i istraživanja na biomagnetnim institutima skidaju veo tajne pod kojim je ovaj vid terapije, bio dugi niz godina daleko od očiju javnosti.

Magneti proizvode energiju u obliku magnetnih polja. Postoje dve glavne vrste magneta: statički ili trajni magneti, kod kojih se magnetno polje generiše okretanjem elektrona unutar samog materijala, i elektromagneti, kod kojih se magnetno polje generiše kada se primeni električna struja.Ovde ćemo staviti akcenat na statičke magnete i njihove efekte na organizam.

ŠTA SU POKAZALE STUDIJE?

U jednoj dvostruko slepoj studiji utvrđivali su se efekti statičkih magneta na hronični bol kolena i fizičku funkciju /Hinman M., Ford J. Heyl H.,2002/ Cilj studije je bio da se utvrde efekti statičkih magneta na bol i funkcionalna ograničenja povezana sa hroničnim bolom u kolenu usled degenerativne bolesti zglobova. Multivarijantna analiza kovarijanse otkrila je značajno veća poboljšanja u grupi koja je nosila magnete (P=.002). Zaključak je da primena statičkih magneta na bolne zglobove kolena smanjuje bol i poboljšava funkcionalno kretanje.

Druga studija urađena u akademskoj nastavnoj bolnici u Bostonu imala je za cilj da proceni efekte magnetne terapije kod 29 pacijenata sa idiopatskim i posttraumatskim osteoartritisom kolena. Jedna grupa ispitanika nosila je magnete velike snage a druga grupa je imala placebo-magnetne tretmane kolena u trajanju od 4 sata u nadgledanom okruženju i samotretman 6 sati dnevno tokom 6 nedelja. Rezultati se video već nakon 4 sata, VAS rezultati bola (+/- SE) na skali od 5 stavki (0-500, 500 najgore) su se smanjili za 79 +/- 18 mm u aktivnoj grupi i 10 +/- 21 mm u placebu grupa (P < 0,05). Zaključak je bio da su uprkos maloj veličini uzorka, magneti pokazali statistički značajnu efikasnost u poređenju sa placebom već nakon 4 sata primene pod strogo kontrolisanim uslovima.

Primarno se terapijska efikasnost statičkih magneta ispitivala na životinjama, kako bi se izbegla subjektivnost i utvrdilo da nije u pitanju placebo.Upravo ti zapanjujući uspesi sa životinjama bili su inicijalna kapisla za sportske terapeute i profesionalne sportiste da počnu koriste magnete. Rusi su možda bili prvi u novijoj atletskoj istoriji koji su koristili magnetnu terapija za pospešivanje atletske snage i dostignuća kao i za brži oporavak nakon povreda. Mnogi poznati američki sportisti su takođe prihvatili ovaj vid terapije, navešćemo nekoliko...

Linebacker Denver Bronco Bill Romanovshi; „Revitalizovao sam svoje bolno telo spavanjem na magnetnom jastuku i prostirci“. Jenki bacač Irabu se igrao je sa desetinama magneta zalepljenih za njegovo telo. Najbolji golfer Jim Kolbert je podržavao je primenu magneta i pripisivao njima svoju produženu sportsku karijeru. Autoritativni časopis „Golf” procenjuje da 90% Senior- profesionalnih igrača golfa koristi magnete. Dick Van Dyke poznati glumac napisao je: „ Imam artritis i pokušao sam da ga lečim svim mogućim pilulama, raznim prirodnim preparatima i terapijama; na preporuku dr. Ron-a Lawrenca /predsednika severno američke akademije za primenu magnetne terapije/ probao sam magnetnu terapiju. Sada ih nosim u cipelama i na lumbalnoj kičmi i pomažu mi da bolje svakodnevno funkcionišem“.

Dakle efekti magnetne terapije su neosporni samo je pitanje u kojoj će meri nekome delovati a to zavisi kako od same dijagnoze, dužine trajanja bolesti, uzroka ali i od individualne reakcije organizma na magnetnu stimulaciju.

Magnetni bandažer ubrzava oporavak nakon povreda i hirurških intervencija, poboljšava lokalnu mikrocirkulaciju, umanjuje otok i bol, povećava obim pokreta u zglobu kolena a u nekim slučajevima posebno kod starijih osoba kod kojih zbog godina ili lošeg zdravstvenog stanja nije moguće uraditi hiruršku intervenciju, nošenje magnetnog bandažera značajno može poboljšati kvalitet života.


Podeli