EKSKLUZIVNO U SRBIJI

Šta su upalne bolesti creva, koji su simptomi i kako se leče?

Šta su upalne bolesti creva, koji su simptomi i kako se leče?

Iz godine u godinu nesumnjivo eksponencijalno raste broj ljudi obolelih od zapaljenskih bolesti creva, kako kod nas, tako i u svetu. Svako ko boluje od inflamantorne bolesti creva, koje uključuju Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, reći će vam da život postaje ispunjen izazovima. Šta su zapaljenske bolesti creva, koji simptomi prate ova stanja i kako se naposletku ista leče – odgovaramo u nastavku.

Šta su upalne bolesti creva?

Zapaljenska bolest creva je termin kojim se opisuje poremećaji koji obuhvataju dugotrajnu, tj. hroničnu upalu tkiva u digestivnom traktu. U inflamantorne bolesti creva spadaju:

Ulcerozni kolitis – Ovo stanje obuhvata upalu i čireve duž sluznice debelog creva i rektuma;

Kronova bolest – Ova vrsta zapaljenske bolesti creva karakteriše se upalom sluznice digestivnog trakta, koja često može da uključuje dublje slojeve digestivnog trakta. Kronova bolest najčešće pogađa tanko crevo, ali može uticati i na debelo crevo.

Za izvestan broj populacije zapaljenske bolesti creva su ništa drugo do blage bolesti. Za druge, pak, to je onesposobljavajuće stanje koje može dovesti do komplikacija koje ugrožavaju život.

Uzrok i simptomi upalne bolesti creva

Nije jasno šta uzrokuje zapaljenske bolesti creva. One se javljaju kada činioci ili kombinacija činioca, kao što su, recimo, bakterije, virusi ili antigeni, pokreću imuni sistem da proizvede upalnu reakciju u crevno traktu.

Simptomi inflamatornih bolesti creva variraju zavisno o ozbiljnosti upale i mestu gde se javlja, te osciliraju od blagih do teških i pojavljuju se na mahove. Znaci i simptomi koji su zajednički za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis uključuju:

- Dijareju;
- Umor
- Bolove i grčevi u stomaku;
- Krv u stolici;
- Smanjen apetit;
- Nehotični gubitak telesne težine.

Faktori rizika za upalne bolesti creva

Iako naučnici i dalje pokušavaju da utvrde šta je uzrok za pojavu zapaljenske bolesti creva, tri faktora, tobože, pretenduju za glavnu ulogu:

Genetika – Čak 1 od 4 osobe sa inflamantornom bolesti creva ima porodičnu istoriju Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa;

Imuni sistem – Kod ljudi obolelih od zapaljenske bolesti creva imunološki sistem greškom prepoznaje hranu kao strane supstance, te oslobađa antitela da se bore protiv ove pretnje, što izaziva simptome upale creva;

Okolina – Osobe sa porodičnom istorijom Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa mogu razviti zapaljensku bolest creva “zahvaljujući” pušenju, stresu, upotrebi lekova i depresiji.

Kako se leče upalne bolesti creva?

Lečenje zapaljenskih bolesti creva zavisi od samog tipa bolesti, da li Kronova bolest ili ulcerozni kolitis, kao i simptoma. Lekovi koji se koriste za tretiranje inflamantorne bolesti creva su: aminosalicilati, antibiotici, kortikosteroidi, imunomodulatori.

Takođe, kod upalnih bolesti creva mogu pomoći i suplementi. Jedan od takvih je indijski tamjan. Kao što i sama reč kaže, ovaj dodatak ishrani je na bazi smole indijskog tamjana i koristi se kao pomoćno sredstvo u terapiji Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. U prilog tome ide činjenica da je tamjan u Nemačkoj prepoznat među tri najbolja alternativna tretmana u borbi protiv upalnih bolesti creva.

Podeli