Postoje velike razlike u finalnom kvalitetu i efikasnosti dijetetskih suplemenata od medicinskih gljiva u zavisnosti od toga koji deo gljive se koristi. Nije isto ukoliko se koristi plodonosni deo gljive ili micelijum. U zavisnosti od toga koji deo gljive se koristi u finalnom procesuiranju sirovih materijala krajnji proizvod može sadržati razne supstance.

Miceljium ili plodonosni deo gljive - zašto je razlika veoma bitna?


Kod mnogih proizvođača dijetetski suplemenata od medicinskih gljiva koristi se celokupna kultura pečurke, uključujući i materijal za rast gljive koji se nakon toga koristi i u finalnoj proizvodnji proizvoda za kranjeg kupca.

Mnogi proizvođači ovakav proizvod zovu pseudonaučnim imenima kao što su: "ekstraćelijska matrica", "puni spektar", "pun životni ciklus" ili "holistička pečurka".

Međutim, prava nauka kaže nešto drugačije - ukoliko u finalni proizvod ulaze i nutrijenti za gljive finalni proizvod će sadržati materijale kao što su:

  • piljevina,
  • bašno,
  • kukuruz,
  • pirinač
  • i druge nepotrebne i elemente.

Šta kaže američka FDA?


Američka organizacija za hranu i bezbednost lekova (FDA) ima skup pravila kojima se preporučuje nekorišćenje proizvoda medicinskih gljiva gde je micelijum gljive takođe korišćen. Ovaj set pravila takođe smatra da proizvodi koji sadrže miceljium gljive ili žitni nutrijent ne mogu da se nazivaju medicinskim gljivama.

Američka FDA još navodi da su ovakvi proizvodi zbunjujući i da potencijalno zavaraju korisnike da koriste čistu gljivu kada u stvari to nije slučaj.

lavlja griva pravi suplement
Poznata lavlja griva - Hericium. Pravi suplementi se prave isključivo od glavnog dela gljive (bele glave) a ne od podloge opiljaka isl. ispod ...


Upravo zato američka FDA smatra da ovakvi proizvodi treba da imaju različitu oznaku od drugih "čistih" medicinskih gljiva i da treba da bude naznačeno da je proizvod od micelijuma. Upravo iz ovih razloga se suplementi medicinske gljive od plodonosnog dela izdvajaju po svom kvalitetu.

Zašto neki proizvođači koriste ovakav metod proizvodnje?


Kada se koristi miceljium umesto plodonosni deo gljive proizvođači mogu napraviti mnogo veću količinu proizvoda sa značajno manjim troškovima. Naravno, kranji korisnik je taj koji plaća cenu - umesto veoma vrednog medicinskog proizvoda on dobija samo mali deo potencijalnog kvaliteta.

Naravno, zahvaljujući dobrom marketingu dobija se utisak da se kupovinom ovakvog proizvoda obezbeđuje pravi "holistički" proizvod. Zapravo, ovo nije istina.

Slika koju ste videli na početku teksta nam jasno pokazuje da se jedino od 100% plodonosnog dela gljive može dobiti čist ekstrakt medicinske gljive bez dodatnih supstasnci i materijala.

Kada se koristi i miceljium taj procent dodatnih supstanci i materijala raste čak i do 80%.

Šta kažu studije - količina polisaharida


Mnoge naučne studije i analize nam govore da je kod proizvoda koji se prave sa ili isključivo od miceljiuma sadržaj polisaharida prikazan kao viši nego što je to stvarno slučaj.

  1. Ovakav navedeni sadržaj polisaharda se sastoji samo od malog dela veoma zdravih polisaharida iz gljive dok je ostatak iz sastojaka nutrijenta za gljive (kao što su kukuruz, pirinač, piljevina isl)
  2. Često se kod ovakvih proizvoda polisaharidi koji su rastvorljivi u vodi mešaju sa polisaharidima koji to nisu. Ovakav pristup vara potrošače zato što polisharadi koji nisu rastvorljivi u vodi nisu bio-iskoristivi i telo ih izbacuju napolje.
  3. Proizvodi - medicinske gljive koje se prave isključivo od plodonosnog dela gljive kao što je kod nemačkih proizvođača uvek sadrže naznačenu proporciju gradivnih sastojaka koji su uvek rastvorljivi u vodi i samim tim i bio-iskoristivi.

I za kraj možemo vam dati jedan banalan primer - kada se pravi brašno ne koriste se svi delovi biljke. Koristi se isključivo endosperm (seme) za proizvodnju brašna, dok se omotač, stablo biljke i koren (ukoliko se koristi) koriste za mekinje, stočno brašno i tako dalje.

Za ljudsku upotrebu nema razloga koristiti čitavu biljku i tu je evidentna jasna razlika u kvalitetu.

BONUS VIDEO: Gde kupiti Lavlju Grivu - Hericium u Republici Srbiji?