Sistemi za prečišćavanje vode sa reverzibilnom membranom pružaju čistu, osvežavajuću vodu i imaju brojne prednosti u odnosu na druge sisteme filtracije vode.

PREDNOSTI RO SISTEMA

Uklanjaju sve vrste kontaminanata

- RO sistemi su 99% efikasni u uklanjanju svih vrsta kontaminanata za proizvodnju čiste i sigurne vode za piće.

Poluspropusna membrana izoliše kontaminante iz vode:

 • uključujući bakterije
 • viruse
 • prljavštinu
 • jone i
 • teške metale

Uklanja miris iz vode - Dok redovni sistemi za filtriranje ne uklanjaju miris iz vode, RO sistemi imaju karbonski filter sa aktivnim ugljenom koji privlači i filtrira nečistoće koje izazivaju miris, kao što su hlor i jod.


Vrlo lako se održava

- filteri u RO sistemima samim radom se samoispiraju.

Koncept reverzne osmoze olakšava odrzavanje.

Dugotrajni i ekonomični

- RO sistemi uglavnom traju duže od običnih sistema filtracije.

Kako se membrane ispiraju samom vodom za ispiranje, RO sistemi mogu da traju nekoliko godina. RO sistemi su takođe vrlo ekonomični jer zahtevaju minimalno održavanje za razliku od običnih sistema koji zahtevaju redovno održavanje.

Mogućnost dodatne dezinfekcije

Poznato je da je UV zračenje najefikasnija metoda dezinfekcije bakterija iz vode. Dok redovni sistemi za filtriranje ne koriste UV lampe, neki RO sistemi mogu koristiti UV lampe da bi ubili bakterije i viruse.

Uklanja neorganske molekule

- Iako obicni sistemi za filtriranje sa ufljenim filterima ne mogu da uklone neorganska jedinjenja, sistemi reverzne osmoze mogu da filtriraju neorganske molekule sa membranom. Neorganski molekuli poput neorganskog fosfora, neorganskog ugljenika .

Faze reverzne osmoze

Sistem reverzne osmoze obično se sastoji od tri faze

 1. predfiltracije ugljenim i sedimentnim filterima,
 2. superfiltracijereverznom osmozom
 3. i zavrsne faze.

Neki RO sistemi mogu uključivati dodatne faze koje nisu obavezne. Kako voda prolazi kroz svaku fazu, primenjuje se različita vrsta procesa prečišćavanja pre nego što voda bude spremna za upotrebu.

FILTERI

Sedimentni filter

Prljava ili kontaminirana voda prvo se filtrira filtrom sedimenta kako bi se uklonile veće zarobljene čestice, uključujući rđu i kalcijum-karbonat.

Sedimenti i ostale čestice poput prljavštine, mulja i rđe utiču na ukus i izgled vode. Sedimentni filter deluje i tako da štiti filtere koji dolaze nakon njega uklanjajući zagađivače koji bi mogli da utiču na njih. S obzirom da je ovaj filter prvi u kontaktu sa vodom, potrebna mu je najčešća zamena i to treba raditi svakih 6 meseci uz redovnu upotrebu.


Filter sa aktivnim ugljem

- Voda je prethodno filtrirana ugljenikom. Aktivirani ugalj filtrira:

 • hlor
 • ulja
 • zarobljene organske hemikalije koje mogu napasti i razgraditi kompozitnu membranu tankog filma koja se koristi za filter reverzne osmoze.

Ulja mogu da prodju u membranu sa reverznom osmozom, a hlor može pojesti pore na membrani, povećavajući na taj način protok i dozvoljavajući prolazak više kontaminanata s obzirom da pore na membrani postaju veće.

Ove filtere sa aktivnim ugljem treba zameniti svake godine a negde i češće u zavisnosti od ulazne vode.


Membrana reverzne osmoze

- ovde se odvija reverzna osmoza, uklanjajući većinu kontaminanata.

Membrana reverzne osmoze uklanja organska i neorganska jedinjenja uključujući fluorid, arsen, olovo, parazitske ciste , bakar i dr..

Takođe značajno smanjuje nečistoće poznate kao totalno rastvorene čvrste supstance (TDS) koje sadrže neorganske soli kao što su kalcijum, magnezijum i natrijum.

Završni post filter

- Kako je voda prečišćena reverznom osmozom izrazito čista i blago kisela, koristi se završni filter za dodavanje zdravih minerala, uglavnom kalcijuma i magnezijuma, koji takođe uravnotežuju i pH vrednost vode i poboljšavaju ukus.

Rezervoar za skladištenje – Voda koja je prošla glavne faze prečišćavanja se skladišti u rezerv oar i spremana je za puštanje kroz slavinu i konzumiranje. Drugi sistemi mogu uključivati dodatne faze.

UV lampa (neobavezno) – Ultravioletni sterilizator štiti od bioloških kontaminanata uništavanjem mikroorganizama, uključujući:

 • štetne bakterije,
 • E. coli,
 • viruse,
 • gljivice
 • i mikrobe.


UV zraci prodiru u štetne patogene, uništavajući mikroorganizme koji izazivaju bolest napadajući njihovo genetsko jezgro (DNK).

Filter za dejonizaciju smole u boji (izborno)

- Filter za deionizaciju smole u boji uklanja sve preostale ukupne rastvorene čvrste materije (TDS) iz membranske filtrirane vode. Obično je mala količina TDS ostavljena u vodi nakon što je filtrirana membranom reverzne osmoze. Ova faza je potrebna kada se voda koristi u akvarijumima jer je snižavanje TDS za sve vodene životinje veoma važno za osmotsku regulaciju i hidrataciju.

Final Carbon Filter

- Završni karbonski filter, poznat i kao filter za poliranje, uklanja bilo koji ukus i miris koje je voda možda pokupila iz rezervoara. Blago kisela voda koja je rezultat reverzne osmoze može da rastvara nešto gume u rezervoaru za skladištenje koji uklanja konačni ugljeni filter. Reverzna osmoza postala je jedna od najefikasnijih metoda prečišćavanja vode od svog otkrića u 20. veku.Po tom principu odvija se superfiltracija vode kroz polupropusnu membranu u područje male koncentracije rastvora, u suštini filtrirajući nečistoće na molekularnom nivou. Mnoge industrije koriste vodu tretiranu sa RO sistemima. RO sistemi su pravi i najsigurniji izbor za proizvodnju sigurne, pitke vode za vas i vašu porodicu. Obrnuta osmoza pokazala se kao efikasan i isplativ način prećišćavanja vode od bakterija, virusa, sedimenata, rastvarača i hemikalija.

Aparati za prečišćavanje vode za vašu kuću ili poslovni prostor sa RO membranom su najbolja investicija u vaše zdravlje i zdravlje vaše porodice.