Magnetno polje Zemlje ima severni i južni pol i promenljivo je -zavisi od geografske širine i dužine. Polovi se obrnu na Zemlji svakih 250 000 godina. U poslednjih 1000 godina jačina magnetnog polja Zemlje oslabila je za oko 50 posto. Ekspolatacija ruda i savremena tehnologija (automobili, vozovi, elektrosmog) upijaju magnetno polje Zemlje i čine da ono gubi snagu. To značajno utiče na sav biljni i životinjski svet, a naročito na čoveka.

Bez magnetnih sila Zemlje ne bi došlo do začetka života ni do evolucije vrsta. Magnetno polje Zemlje nas štiti od opasnih zračenja iz kosmosa. Oslabljeno geomagnetno polje je veoma pogodno za rast bakterija, njima takva sredina odgovara, što je naučno i dokazano. Npr. Escherichia coli i Salmonella rastu brže, a Staphylococcus postaje rezistentan na antinbiotike.

Sada kada znamo da magnetno polje i magnenti utiču na celokupan život na zemlji moramo se zapitati i sledeće:

"Kako magneti utiču na naše zdravlje?"

...Takođe postoji i jedno možda i bitnije pitanje:

"Lečenje magnetima - da li nam može pomoći kod raznih bolesti?"

Ukoliko je vaše magnetno polje oslabljeno, to može izazvati niz posledica ....


Da bi smo objasnili kako oslabljeno magnetno polje ili njegovo odsustvo deluje na ljudski organizam uzećemo odlazak prvih kosmonauta u svemir, daleko od magnetnog polja Zemlje. Uzmimo u obzir da kosmonauti moraju biti savršenog zdravlja kada kreću na misije van Zemljine orbite. Posle mesec dana u svemiru kod astronauta došlo je do pojave depresije, pada imunieta, osteoporoze, poremećaja cirkulacije. Problem kod astronauta rešen je tako što su im odela ugrađivani magneti. Naučnici su 20 godina izučavali sindrom slabljenja Zemljinog magnetnog polja i njegov poguban uticaj na ljudski organizam.

Simptomi oslabljenog magnetog polja su sledeći:

 • osećaj ukočenosti u predelu vrata i ramena
 • bolovi u grudima
 • osećaj težine u glavi
 • vrtoglavica i nesanica, kao i drugi poremećaji spavanja

Na dugogodišnjem nivoup dolazi do pojave hroničnih degenerativnih bolesti, smanjuje se mogućnost samoizlečenja, slabi imunitet, dolazi do čestih alergija i poremećaja cirkulacije.

magnetno polje zemlje

Kratka istorija korišćenja magneta u medicinske svrhe

 • Od drvenog Egipta je poznata lekovita moć magneta, pa je Ebers na papirusu zapisao recept protiv sunčanice i povreda glave za koji se koristi magnet.
 • Prelazimo na drevnu Kinu, tačnije na jednu od najstarijih knjiga kineke medicine "Žutu carevu knjigu interne medicine" koja j napisana pre 2000 godina. U njoj je detaljno opisano kako se energetski disbalansi u telu otklanjanju akupunkturom i magnetnim kamenjem koje se postavlja na određene tačke na telu. Tibetanski sveštenici su na glavu stavljali magnetne diskove kako bi pojačali koncentraciju.
 • Hipokrat je koristio magnete da ubza zarastanje rana i kod sterliteta.
 • Paracelzus je magnetima pokretao životnu energiju i proces samoizlečenja,
 • Franc Mesmer je napisao doktorsku tezu o uticaju magnetnog polja na ljudsko zdravlje u 18. veku.


Živi organizmi su veoma osetljivi na magnetno polje. Ono deluje na svaku ćeliju u telu.


Samo ljudsko telo ponaša se kao slab magnet.

Efekti magneta na krvnu sliku, pre svega na eritrocite i sedimentaciju, uslovljeni su biohemijskim promenama koje nastaju kada se krv izloži dejstvu magnetnog polja.

Potvrđeno je da fibrozne naslage u tkivu koje je izloženo magnetnom polju znatno smanjuju.

 • Magnetna polja imaju direktan uticaj na delove mozga koji kontrolišu endokrini sistem.
 • Magnetna terapija ima inhibitorni efekat na bolesti u smislu sprečavanja progresije bolesti.
 • Primenom magnetne terapije dolazi do blokade "kapije bola" i bržeg zarastanja rana i preloma.
 • Magnetna terapija dokazano može pomoći kod smanjenja bolova

Magnetna polja deluju na svaku ćeliju u organizmu, jer se ljudski organizam ponaša kao slabo magnetno polje.

Kao ljudska vrsta adaptirani smo na jače magnetno polje Zemlje nego što je ono danas i to je jedan od razloga zbog čega su magnetni uređaji, magnetni zaštitnici, magnetna pomagala i magnetni nakit i magnetni jastuci za spavanje postali deo svakodnevnice u visoko razvijenim zemljama. Magneti se radi prevencije koriste već 20 godina u preko 45 zemalja širom sveta, jer su neškodljivi, kontraindikacije retke a neželjenih dejstava gotovo da nema.