Sadržaj

Pušenje nije samo “ružna navika“ već ZAVISNOST - psihička i fizička. Pušenje duvana osim što je uzročnik mnogih bolesti, je i bolest koja se pod takvim imenom nalazi u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti SZO (ICD-10). Postavlja se pitanje, ako već ne možemo da se odviknemo od pušenja, kako eliminisati nikotin iz cigareta?

Štetne posledice po zdravlje ljudi nastaju bez obzira da li se duvan puši, žvaće ili ušmrkava, ili se udiše pasivno u prostoru zagađenom duvanskim dimom.

Zavisnost nastaje zahvaljujući dejstvu nikotina na nikotinske receptore u centralnom nervnom sistemu.

Dejstvo nikotina

Efekti nikotina na centralni nervni sistem se pojavljuju ili deluju na isti mehanizam kao droge. Nikotin može da ubrza mentalne procese, uzrokuje anksioznost, da poboljša fizičko funkcionisanje kao i stvaranje prijatnih osećanja. Svi ovi simptomi kod pušača prouzrokuju sve veću želju za nikotinom.

S obzirom da se nikotin brzo razgrađuje je prisiljen da ponovo puši kako bi zadovoljio potrebe određenih neurocentara.

Nikotin pripada grupi alkaloida I njegove toksične doze su 0,003-0,005gr a smrtna doza iznosi 0,04-0,06gr.

Pored nikotina u cigaretama i u duvanskom dimu se nalazi ugljen-monoksid koji se vezuje za hemoglobin i kod pušača stvara karboksihemoglobin koji blokira snabdevanje organizma kiseonikom.

Zato je moguća pojava glavobolje, vrtoglavica, poremećaji disanja i grčenje krvnih sudova. Katran kao glavni sastojak, sadrži vše od 200 komponenti od kojih su mnoge toksične, a oko 60 komponenti može da izazove tumore.

Opasne supstance u cigaretama

Ugljovodonici duvanskog dima izazivaju hroničnu toksičnost i deluju nadražajno. Odgovorni su za pojavu hroničnog bronhitisa a imaju i kancerogeno dejstvo.

Zemljište na kome se uzgaja duvan, veoma je često obogaćeno fosfatnim đubrivom i radioaktivnim polonijumom kako bi se povećao prinos I poboljšao ukus duvana, a taloži se ispod sluzokože disajnih puteva.

Klinička studija u Danskoj obuhvatila je 965 trudnica do 30.nedelje trudnoće, koje su bile aktivni pušaći. Njihove ćerke praćene su od momenta rođenja I narednih dvadeset godi-na (1988/89-2008/09).

Utvrđeno je da su ćerke čije su majke pušile tokom trudnoće, ranije dobijale menstruaciju i imale su više problema sa reproduktivnim organima (policistični jajnici, neuredne menstruacije,poremećaji menstrualnog ciklusa).


U drugim istraživanjima utvrđeno je da teški metal kadmijum (Cd) ima dominantnu ulogu u nastanku karcinoma dojke, nastanku mioma I pojavi endometrioze.

Kako eliminisati nikotin iz cigareta?
Kako eliminisati nikotin i ostale opasne supstance iz cigareta?

Živa je sa druge strane “okrivljena” za pojavu autoimunih bolesti kako kod eksperimentalnih životinja tako I kod ljudi. Nakupljanje žive u organizmu vezano je za pojavu depresije, Alchajmerove bolesti, poremećaje govora,hroničnu slabost, spontane abortuse i prevremene porođaje.

Nepotrebno je pominjati štetne efekte duvanskog dima:

  • na usnu duplju (karcinom jezika),
  • zube,
  • kožu (preterano starenje),
  • disajne puteve (astma,bronchitis,karcinomi pluća),
  • želudac (hronični gastritis,karcinom želuca).


Na osnovu istraživanja koje je sprovela Svetska zdravstvena organizacija, karcinomi pluća u mnogo većoj meri zastupljeni su kod pušača u odnosu na nepušače. Tako npr. od mikrocelularnog karcinoma pluća oboli 24% pušača dok je kod nepušača procenat znatno manji I iznosi svega 0,3%; od adenokarcinoma pušači znatno češće oboljevaju 38,9% a nepušaći 11,6%.

Imajući u vidu da je pušenje loša navika ali I bolest zavisnosti koje se nije tako lako otarasiti a koja vremenom uvodi organizam u bolest, postavlja se pitanje možemo li nešto uraditi da se zaštitimo pre nego što donesemo čvrstu odluku da trajno ostavimo cigarete?

Kako očistiti cigarete?

Možda je TTC-10 idealno rešenje i nešto čime treba da započnete svoje odvikavanje.

Specijalna vrsta zeolita smeštena je u TTC-10 koji ima oblik cigare i postavlja se u kutiju cigareta pre nego što se počne sa korišćenjem. Već posle 30min zeolit u TTC-u skuplja štetne materije iz cigareta sa kojima je u direktnom kontaktu, posle 24h upije se najveći deo štetnih materija a posle 48h se može očekivati maksimalni efekat.TTC-10 će uz pomoć zeolita očistiti cigarete i smanjiti koncentraciju opasnih supstanci u duvanskom dimu

Jedan TTC-10 može pokriti 500 kutija ali Vi ćete sami osetiti kada ga treba zameniti.


Za strasne pušače savetuje se 2 ili više TTC-a jer se na taj način povećava učinak, a možete jedan imati uvek u rezervi kako bi ste ga na vreme stavili u kutiju 2 dana ranije kako bi se apsorbovao najveći deo toksina.

Uz TTC se savetuje i redovna primena Detoksamina u prahu ili kapsulama kako bi se organizam oslobodio toksina I nagomilanih teških metala, čime će se vremenom smanjiti osećaj zavisnosti i shodno tome smanjiti želja za pušenjem.

U pepeljare se može staviti malo Detoxamin pudera koji će sakupiti neprijatan miris koji potiče od pepela I pikavaca.

TTC -10 i Detoxamin nisu samo spas za pušače već i za decu i pasivne pušače koji su sekundarno izloženi duvanskom dimu.