Danas je sve više ljudi koji su svesni važnosti ishrane u održavanju zdravog i kvalitetnog života.

Jedna od glavnih stavki u tome jeste konzumiranje sveže hrane.

Sveža hrana se smatra hranom koja nije bila obrađena na način koji bi značajno izmenio njen sastav ili ukus. To znači da je sveža hrana obično sirova ili blago termički obrađena.

Međutim, nije dovoljno samo konzumirati svežu hranu, već je važno i na koji način se ona skladišti. Vakuumiranje hrane je jedan od načina da se produži rok trajanja i očuva svežina hrane. Vakuumiranje hrane podrazumeva izbacivanje vazduha iz pakovanja hrane kako bi se sprečilo propadanje hrane, razvoj mikroorganizama i oksidacija.

Pravilno skladištenje hrane (vakuumiranje)

Kada se hrana nepravilno skladišti, mikroorganizmi mogu da se razviju na njoj i prouzrokuju različite vrste bolesti.

Bakterije su najčešći uzrok problema u hrani, a posebno su opasne one koje se razvijaju u toplim i vlažnim uslovima.

Ovo može biti problematično kod hrane koja se skladišti u frižiderima, jer često ima temperaturu koja nije dovoljno niska da bi se sprečio razvoj bakterija.

vakumiranje-hrane

Međutim, kada se hrana vakumira, vakuum sprečava prodor kiseonika i usporava razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Takođe, vakuumiranje hrane sprečava i oksidaciju, što može da dovede do promene ukusa, boje i mirisa hrane. Vakuumiranje se obično koristi za vakuumiranje mesa, ribe, povrća, voća i drugih namirnica koje se često koriste u ishrani.

Jedan od glavnih razloga zašto ljudi ne konzumiraju dovoljno sveže hrane je zato što smatraju da je ona skupa i da se brzo kvari.

Međutim, vakuumiranje hrane je odličan način da se produži rok trajanja hrane i uštedi novac. Kada se hrana vakumira, ona može da traje do pet puta duže nego kada se ne vakumira. Takođe, vakuumirana hrana se može kupiti u većim količinama, što može biti jeftinije nego kupovina manjih količina hrane.

Postoje i drugi načini za produžavanje roka trajanja hrane, poput zamrzavanja ili konzerviranja. Međutim, vakuumiranje hrane je jedan od najboljih načina za produžavanje roka trajanja hrane jer se time održava kvalitet i svežina namirnica, a ne gubi se nutritivna vrednost.

Kako vakuumiranje sprečava širenje bakterija

Kada je hrana vakumirana, ona se ne izlaže vazduhu i vlazi, što može dovesti do stvaranja plijesni i drugih mikroorganizama.

Osim toga, vakuumiranje hrane pomaže u sprečavanju kontaminacije hrane drugim namirnicama u frižideru, što može dovesti do širenja bakterija i različitih vrsta bolesti.

Važno je napomenuti da vakuumiranje hrane nije garancija da će se hrana očuvati beskrajno dugo. Namirnice i dalje imaju rok trajanja, a to će zavisiti od vrste namirnica, uslova skladištenja i temperature. Stoga, vakuumiranu hranu treba pažljivo pratiti i koristiti pre isteka roka trajanja.

Kada se vakuumirana hrana priprema za kuvanje, važno je pažljivo rukovati sa njom. Vakuumiranje hrane može dovesti do stvaranja bakterija anaerobnih uslova, koje se ne razvijaju u prisustvu kiseonika. Kada se vakuumirana hrana priprema za kuvanje, važno je dobro je oprati i osušiti pre upotrebe kako bi se uklonili eventualni mikroorganizmi.

Vodite računa o izboru namirnica

Kada je u pitanju izbor vakuumirane hrane, treba paziti na kvalitet i svežinu namirnica. Hrana koja je već bila izložena vazduhu ili je počela da se kvari neće se dugo održati čak ni kada se vakumira. Takođe, važno je izbegavati vakuumiranu hranu koja sadrži aditive, konzervanse ili preterane količine soli, šećera i drugih dodataka.

Ukratko, konzumiranje sveže hrane je važno za održavanje zdravog načina života.

Vakuumiranje hrane može pomoći u produžavanju roka trajanja i očuvanju svežine hrane. Vakuumiranje sprečava razvoj bakterija i mikroorganizama, smanjuje oksidaciju i sprečava kontaminaciju hrane. Važno je pažljivo rukovati sa vakuumiranom hranom i pratiti njen rok trajanja, kao i paziti na kvalitet i svežinu namirnica. Korišćenje vakuumiranja hrane može biti odličan način da se uštedi novac i izbegne bacanje hrane.

5 razloga za vakuumiranje hrane

Postoje mnogi razlozi zbog kojih bi trebalo vakuumirati hranu. U nastavku navodim 5 najvažnijih razloga:

  1. Produžavanje roka trajanja hrane: Kada se hrana vakumira, iz nje se izvlači vazduh, što smanjuje količinu kiseonika koja dolazi do hrane. Kiseonik ubrzava procese oksidacije i razgradnje, zbog čega se hrana brže kvari. Kada se hrana vakumira, ona se čuva od oksidacije i vazduha, što joj omogućava da zadrži svežinu i nutritivne vrednosti duže vreme.

  2. Bolje skladištenje hrane: Kada se hrana vakumira, ona se čuva u hermetički zatvorenoj ambalaži koja sprečava prodor vazduha i bakterija u nju. Ovo znači da se hrana može čuvati na optimalnoj temperaturi u frižideru ili zamrzivaču, bez brige da će se pokvariti ili osloboditi neprijatne mirise.

  3. Ušteda novca: Kada se hrana vakumira, ona se može čuvati duže vreme, što znači da se manje hrane baca. Ovo može dovesti do značajne uštede novca u kućnom budžetu, pogotovo ako se vakuumiraju namirnice koje se često bacaju kao što su meso, povrće i voće.

  4. Lakše pripremanje hrane: Kada se hrana vakumira, ona se čuva u ravnomernom obliku, što olakšava njeno skladištenje i pripremanje. Na primer, meso koje je vakumirano može se brže i lakše marinirati, a povrće se može čuvati u jednoj vreći, što olakšava pripremu jela.

  5. Bolja zaštita od kontaminacije: Kada se hrana vakumira, ona se čuva u hermetički zatvorenoj ambalaži koja sprečava prodor bakterija i drugih mikroorganizama. Ovo je posebno važno za namirnice koje se često kontaminiraju kao što su sirovo meso, riba i jaja.

Ukratko, vakuumiranje hrane je odličan način da se produži rok trajanja hrane, poboljša njeno skladištenje i priprema, uštedi novac i bolje zaštiti od kontaminacije. Postoji mnogo razloga zbog kojih bi trebalo razmotriti vakuumiranje hrane, a ovo su samo neki od najvažnijih.

Reference:

https://www.canr.msu.edu/news/vacuum-sealed-food-what-are-the-food-safety-concerns
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/public+health/food+safety+for+businesses/food+industry+sector/vacuum+packing+ready-to-eat+meat+food+safety+requirements
https://nchfp.uga.edu/publications/uga/vacuum_packaging.html#gsc.tab=0

Autor: Milan Sarajevčić